2017-12-18 06:04

Det här är "Trygg innebandy"

Innebandy är en sport för alla - även när något inte står rätt till. Nu finns Svensk Innebandys arbetssätt för att alla ska känna sig välkomna.

Alla, oavsett roll, ålder, bakgrund och kön, som engagerar sig i innebandy i någon form ska känna sig välkomna. Du ska komma till en miljö som tillåter olikheter och respekterar individen.

Inom idrotten ska inte någon form av kränkande behandling, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp tolereras. Det är helt oacceptabelt och oförenligt med Svensk Innebandys vision och värdegrund.

I samband med kampanjerna #metoo och #timeout har Svensk Innebandy lanserat en sida där man kan läsa vad förbundet jobbar med i ämnena ovan. Läs om Trygg innebandy.