2016-11-09 06:35

Innebandyn ökar i media - igen


Johannes Larsson i Euro Floorball Tour. Foto: Per Wiklund

Återigen visar siffror på att innebandyn ökar i media. Bara när det gäller antal tv-inslag redovisas en ökning på 43 procent det senaste året mot säsongen innan.

Svensk Innebandy startade inför säsongen 2011/12 en satsning på att få innebandyn att synas mer i media. Sedan dess har siffrorna pekat uppåt hela tiden – och den senaste redovisningen visar ingenting annorlunda.
Antalet tv-inslag ökade säsongen 2015/16 med 43%, tidningsbilder med 8%, tidningstexter med 3%, webbilder med 31% och webbtexter med 15% - detta i jämförelse med säsongen innan.

I år, precis som de senaste åren, sänder TV4-gruppen innebandy. Och det är just tv-inslagen som har ökar mest procentuellt sedan Svensk Innebandys mediesatsning startade – med 170%. Men ökningen är kraftig även när det gäller tidningsbilder (74%), tidningstexter (30%), webbilder (96%) och webbtexter (30%). Flera av dessa mätningar startades dessutom när satsningen redan påbörjats.

- Vi har, med förhållandevis små resurser, jobbat målmedvetet och med en tydlig färdriktning mot de utstakade mål som sattes från det att vi startade detta arbete. De enda justeringar som vi har gjort har varit att öka målen då uppnåtts tidigare än vad vi någonsin kunnat förvänta oss, säger Göran Harnesk, generalsekreterare för Svensk Innebandy och fortsätter:

- Det är siffror som vi ska vara stolta över att vi nått men samtidigt är vi långt ifrån mätta. Vi vill öka vår medianärvaro ytterligare och då krävs långsiktigt arbete, tålamod och en utveckling av andra bitar också. Media kommer inte per automatik utan det krävs att vi hela tiden påminner dem samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet.

 


Författare: Anton Rosenblad