Innebandyns kompetenscentrum delar ut stipendium - Innebandy.se




2015-11-23 06:17

Innebandyns kompetenscentrum delar ut stipendium


Foto: Per Wiklund

Funderar du på att skriva en magister- eller masteruppsats om innebandy under 2016? Då har möjlighet att söka ett nyinstiftat uppsatsstipendium.

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) instiftar ett uppsatsstipendium som delas ut våren 2017.

För att kunna tilldelas stipendiet ska uppsatsen ingå i en examen, vara skriven på magister- eller masternivå och omfatta minst 30 högskolepoäng. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden våren 2016 – hösten 2016. 

Stipendiaterna utses av en jury som består av styrgruppsmedlemmar för IKC. De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

  • Uppsatsens intresse och relevans för svensk innebandy
  • Vetenskaplig kvalitet

Två uppsatsstipendium delas ut, ett på 10 000 kronor och ett på 5 000 kronor.
Pengarna får användas till valfritt ändamål.

Ansökan
Bifoga den färdiga uppsatsen samt namnen på det universitet/högskola där du har skrivit uppsatsen. Ange program och inriktning samt namn och kontaktuppgifter till handledaren.
Ange även information om dig själv: Namn, adress, mejladress och mobilnummer.

Skicka uppsatsen och ovanstående uppgifter till taru.tervo@umu.se.
Sista ansökningsdag är den 30 januari 2017.

Uppsatserna som får utmärkelserna publiceras på IKC (http://www.ih.umu.se/samverkan/samverkan-idrottsforskning/ikc/) och Svensk Innebandys hemsida (www.innebandy.se).


Författare: Anton Rosenblad