2015-11-20 14:36

Här är nya Forsknings- och utvecklingsplanen


Foto: Per Wiklund

I början av året skrevs ett nytt avtal gällande Innebandys kompetenscentrum (IKC) i Umeå som gäller åren 2015 till 2017.  

IKC är ett nationellt kompetenscentrum för innebandyforskning och ett samarbete mellan Svensk Innebandy, Umeå kommun och Umeå universitet.

Det unika med det här samverkansavtalet är att fokus ligger på forskning och utveckling som ska gagna såväl elit- som motionsverksamhet. Det tecknades under våren 2012 och fortsätter nu över 2017.

Inom kompetenscentret jobbar fortsatt Taru Tervo som forskningssamordnare. Hon är placerad på Idrottshögskolan vid Umeå universitet, och ingår i det nätverk av personer som arbetar för utvecklingen av Svensk Innebandy.

Fokusområden för forskning och utvecklingsstrategier för Svensk Innebandy 2015-2017
- Utvärdera implementering av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn Vill

- Undersöka näringsintag och energibalans hos innebandyspelare

- Utföra en fysisk kravprofil för innebandyspelare och försöka svara på frågan vad som är bra innebandyprestation

- Utvärdera innebandyns tekniska aspekter

- Implementera och studera effekter av skadeförebyggande träning

- Utvärdera Svenska Innebandyförbundets samhällsansvar, likabehandling och mångfald

Läs mer:
Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk Innebandy 2015-2017

Kontakt, för frågor:
Frågor om IKC: Taru Tervo, forskningssamordnare: taru.tervo@umu.se
Mediafrågor: Sebastian Nurmi, presschef: sebastian.nurmi@innebandy.se


Författare: Anton Rosenblad