2014-11-03 11:00

RIN fastställer Juridiska Nämndens David Gillek-beslut


David Gillek, Mullsjö AIS. Foto: Per Wiklund

Riksidrottsnämnden (RIN) har fastställt Juridiska Nämndens beslut gällande sex matchers avstängning för David Gillek (Mullsjö AIS).


RIN delar i såväl skuldfråga som påföljdsfråga Juridiska Nämndens bedömningar av den anmälda händelsen.

Då RIN enligt instansordningen är att anse som idrottens ”högsta domstol" kan inte beslutet överklagas.


Författare: Sebastian Nurmi