Tävlingskongressen hölls i helgen - Innebandy.se
2012-11-13 12:15

Tävlingskongressen hölls i helgen

Årets Tävlingskongress gick av stapeln i Stockholm under söndagen. 22 distrikt samt 17 föreningar var representerade och en hel del beslut fattades med tanke på den gedigna luntan handlingar som var uppe till förhandling.

En större mängd redaktionella ändringar i Tävlingsbestämmelserna klubbades igenom med fokus på SIBF:s omorganisation, men den största formella förändringen är att Tävlingsbestämmelsernas layout görs om från 17 kapitel till 5 kapitel med fokus på förening, spelare, före match, under match och efter match. Detta samtidigt som Tävlingsföreskrifterna implementeras i Tävlingsbestämmelserna.

– Detta görs för att spelaren/föreningen/medlemmen skall ha färre dokument att gå igenom, allt finns nu samlat på ett ställe med bättre uppbyggnad rent pedagogiskt, säger SIBF:s tävlingschef Anwar Samuelsson.

Ser man till inlämnade propositioner och motioner var det livligast debatt kring samarbetsavtalens förändring. Här gick kongressen på Västerbottens linje, vilket innebär att spelaren nu måste stå över match i högre serie innan hon eller han kan ta steget ner i den lägre samarbetsföreningen.

Av de inlämnade motionerna kan konstateras att Sävsjö/Örnsköldsvik/Gästrikland/Uppland visserligen fick avslag på sina faktiska motioner gällande kvalstreck i förbundsseriesystemet, men att de egentligen vann debatten då Förbundsstyrelsen via Juridiska Nämnden nu har i uppdrag att införa kvalspel i SSL/Allsvenskan/Division 1 redan till 2013/2014.

Stockholms IBF fick via ett tilläggsyrkande från Halland igenom sin motion om möjlighet att anmäla fler än ett lag till SDF-SM i Flickor/Pojkar 15. Förbundsstyrelsen ska nu se över licensnivåer i aktuell åldersgrupp för slutgiltigt beslut i frågan.

Pixbo Wallenstam IBK samt Mullsjö AIS fick till viss del igenom sin motion gällande Utlåningsavtal sedan kongressens Redaktionskommitté förtydligat texten som ska införas i Tävlingsbestämmelserna. Övergång av typ C, Utlåningsavtal införs därmed inom innebandyn från 2013/2014.

– Mötets ordförande Eva Johansson ledde mötesförhandlingarna exemplariskt, men mest beröm önskar jag ge de närvarande mötesdelegaterna för mycket kloka och engagerade inlägg i debatterna. Det är den här typen av demokratiska förhandlingar som för innebandyn framåt. Känns mycket bra att med tydliga ledord från Tävlingskongressen nu gå in i verkställande åtgärder, avslutar Anwar Samuelsson.


Kontaktperson: Anwar Samuelsson