2011-11-02 09:15

Påminnelse: Påverka regelboken

Svenska Innebandyförbundet ska lämna in förslag på regelförändringar till Internationella Innebandyförbundet (IFF) i början av 2012. På söndag den 6 november är det sista dagen att lämna in förslag.

Läs mer hur du kan vara med och påverka.

Se hur ett förslag till regelförändring ska utformas.


Författare: Daniel Karlsson