2010-11-29 11:31

Tävlingskongressen hölls i helgen

Årets Tävlingskongress avgjordes under helgen i Stockholm.

Efter ett förmöte på lördagskvällen gick innebandyrörelsen till beslut på söndagen då själva Tävlingskongressen ägde rum. Eva Johansson ledde som ordförande förhandlingarna.

- Skönt att förberedda och trygga SDF och föreningar nu fattat avgörande beslut gällande Tävlingsbestämmelserna. Debatten var god och många olika infallsvinklar förde dialogen framåt. Bra att skarpa lägen uppstår som kräver votering, det gör att vi på operativ nivå kan arbeta för tydligt verkställande, för Svensk Innebandys bästa, säger Anwar Samuelsson, tävlingschef på SIBF, som var nöjd med helgen.

Besluten i korthet:

* Distrikten får större frihet/ansvar gällande B-/U-/Reservlagsspel i representationlagsserier.

* Möjligheten för fler lag från samma förening i DM öppnas

* Sportsliga förutsättningar stärks gällande vakansplatser, ej som tidigare möjligt att via sammanslagning klättra i seriesystemet

* Förtydliganden gällande RIG- och framtida NIU-elevers spelrättighet, 1 förening + 1 distriktslag.

* Lättare för barn och ungdomar att byta förening till eftersäsongscuper


Författare: Jonas Gustavsson