2010-11-03 09:15

NIU-certifiering, ansökningar till år 2

Nu startar andra ansökningsomgången för nationellt godkända idrottsutbildningar i innebandy (NIU). Ansökningarna från skolor som vill NIU-certifieras inför läsåret 2012/2013 ska ha ankommit SIBF senast 15 december. 
 
Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Den formella beteckningen för skolor med ämnet specialidrott är Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och betydligt färre skolor än förut kommer att ha specialidrott på schemat.

Riksinnebandygymnasiet och NIU blir de nivåer där särskilt talangfulla elever ska kombinera sin skolgång med en elitmässig satsning på innebandy. Skolor som inte har specialidrott kan fortfarande ha innebandy på schemat men får en mer lokal prägel och ett bredare anslag med andra idrottskurser.
 
 

Foto: Bildbyrån.

 
NIU-år 1 certifierade SIBF 22 skolor, som är NIU-godkända i sex  åroch inte behöver göra årliga ansökningar till SIBF. Nu fortsätter utbyggnaden av NIU-nätet i landet med ett antal skolor som blir NIU höstterminen 2012.

För att bli NIU i någon idrott krävs först certifiering av ett SF och därefter godkännande av Skolverket, som denna ansökningsomgång ska ha skolornas ansökningar senast 1 februari 2011. SIBF tar därför emot ansökningar till 15 december och siktar på att fatta certifieringsbeslut senast 25 januari.
 
 
Här hittar du ansökningshandlingar för NIU, År 2 (wordfil)
 
Här kan du läsa mer om innebandygymnasier


Kontaktperson: Anders Jonsson