2009-11-05 12:52

Fokus på Tävlingskonferensen

I helgen anordnas årets Tävlingskonferens. Tre huvudområden skall debatteras, "Allas innebandy", "Gemensamma Tävlingsförskrifter" samt "Övergångskapitlet/Samarbetsavtal".

Uppslutningen inför Tävlingskonferensen är också stor vilket gläder Svenska Innebandyförbundets tävlingschef Anwar Samuelsson.

– Intresset är mycket stort, samtliga 22 distrikt är representerade, vilket är mycket härligt att se, säger Anwar Samuelsson.
 
Under Tävlingskonferensen kommer frågor att lyftas och diskuteras, och grundtanken är inte att dagens system ska kritiseras, utan att man ska hitta nya öppningar och idéer samt skapa diskussioner med friska ögon.

Förutom de tre huvudområdena har distrikten också föranmält diskussionsämnen där bland annat A-licensålder och upp- och nedflyttningar kommer att tas upp.

– Debatterna kommer att bli tuffa, men det är bra. Det påvisar bara att människor i hela vårt land är djupt engagerade när det kommer till Tävlingsfrågor, menar Anwar Samuelsson.
 
– Det är lätt att gnälla om Tävlingsbestämmelser, men den demokratiska processen är solklar.

Tävlingskonferensen är ett forum för att lyfta upp saker till ytan, men inga beslut kommer att tas där. De tas istället under Tävlingskongressen 2010, men till grund för besluten ligger diskussionerna under Tävlingskonferensen.

Tävlingskongressen 2010 beslutar om de nya Tävlingsbestämmelserna som sedan implementeras inför 2011/2012.

– Vi måste skapa ett gediget underlag till nästa års Tävlingskongress som är av beslutande karaktär. Tävlingskonferensen fattar inga beslut, men när vi ska rösta nästa år 2010, kommer alla ha ett ansvar att påverka Tävlingsbestämmelserna i en framtida inriktning, som ser till innebandyns bästa. Därför är Tävlingskonferensen så viktig, säger Samuelsson. 

 

Arkivfoto: Bildbyrån.


Innebandyn är i en ständig förändring för att möta framtiden. Den nya verksamhetsinriktningen, det ökade medieintresset och professionaliseringen av innebandyn påverkar idrotten, och för att möta upp förändringarna krävs diskussioner och debatt om hur innebandyn ska fortsätta ligga i framkant.

– Den nya tiden är här, men den nya tiden handlar inte bara om förändringar. Den nya tiden innebär att vi debatterar om vad som är bra inom vår Tävlingsverksamhet, vad vi bör behålla samt vad vi bör se över, utveckla och förändra för att vara med på den nya kartan. Tävlingskonferensen är ett mycket viktigt led i denna process, säger Anwar Samuelsson.

Tävlingskonferensen


Författare: Jonas Gustavsson