2009-11-05 21:10

Extra KLU - dags att anmäla

Med hjälp av en extra KLU riktad till instruktörer på innebandygymnasier vill SIBF underlätta för gymnasierna att tillsammans med innebandyns SDF erbjuda BUL 1 och Block 1 för gymnasielever.

Vidare ser vi ett behov hos flera SDF att utbilda nya kursledare och även nya SDF-kursledare är därför välkomna på den extra KLU:n i Västerås 4-6/12.
 

Kursfakta

KLU:n hålls i Västerås 4-6 december 2009, innefattar endast BUL1/Block 1-nivån.

Kursen startar fredag kl. 17 och avslutas söndag kl. 15.

KLU:n riktar sig till gymnasieinstruktörer men är också öppen för SDF-instruktörer som tidigare inte gått någon KLU.

Kursavgiften är 4.500 kr/deltagare och inkluderar boende i dubbelrum samt två luncher, två middagar och regelbundna fikapauser. Vidare ingår KLU-pärmarna samt biljett till VM-matchen Sverige-Norge på lördagen.

Kursdeltagarna får efter genomgången kurs, hålla utbildning på både BUL 1 och Block 1 (efter ordinarie samordning med SDF).

Kursdeltagarna kan, om man så önskar, redan på nästa KLU, våren 2010 höja sig en nivå till BUL 2 eller Block 2. Om man väljer att inte delta på KLU våren 2010 bibehåller deltagaren ändå sin kursledarstatus med samma villkor som deltagare på vårens KLU.

 
Anmäl såhär, senast 11 november:

Mejla anders.jonsson@innebandy.se och lämna följande uppgifter

- Namn på deltagaren.
- Hemadress, mejladress och mobilnummer till deltagaren.
- Gymnasium alternativt SDF som deltagaren representerar.
- Eventuell specialmat eller andra särskilda behov.
- Önskas enkelrum mot avgift (ca 400 kr/deltagare & natt) ska det också anges. Enkelrum erbjuds efter tillgång.
- Namn, funktion, mejladress och mobilnummer på den som sänt in anmälan (alt. godkänt att anmälan görs av deltagaren själv)
- Faktureringsadress dit SIBF ska skicka faktura på kursavgiften.

OBS 1: Anmälan är bindande. Kursavgiften om 4.500/person faktureras gymnasiet/SDF efter anmälan.

OBS 2: Gymnasieinstruktörer kan anmäla sig själva (anmälan ska vara godkänd av t.ex. rektor), medan SDF-instruktörer kan anmälas endast av sitt SDF-kansli.

OBS 3: Sista dag för anmälan är 11 november.

OBS 4: SIBF förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagarantal ställa in kursen.


Kontaktperson: Anders Jonsson