2008-11-19 13:37

Ny text om matchboll

Vid Tävlingskongressen i söndags beslutades om en förändring i tredje kapitlet i tävlingsbestämmelserna, gällande punkten om matchboll.

Ändringen gällande matchboll börjar gälla med omedelbar verkan. Ändringen är följande:  

 

Kapitel 3 Tävling - förutsättning för tävling


§ 7 Övrigt

c) Matchboll

Matchboll ska vara vit och försedd med IFFs godkännandemärke. Dispens för annan färg kan godkännas av administrerande myndighet efter skriftlig ansökan.

Ny text:

Matchboll ska vara försedd med IFFs godkännandemärke. Matchboll skall ha samma artikelnummer och färg matchen igenom.