2008-11-07 13:28

Licensinformation

Nu i veckan skickas fakturan på laglicenser ut till all berörda föreningar i landet.

I samband med detta kommer Svenska Innebandyförbundet att starta upp regelbundna licenskontroller. Under den kommande fem veckors perioden kommer det att plockas ut tio slumpvis utvalda föreningar per vecka för kontroll.

Berörda föreningar kommer att informeras via brev med mer information om förutsättningarna vid licenskontroll. Samtliga föreningar som väljs ut för kontroll kommer också att listas på denna webbplats.

Arbetet med licenskontroller görs i förebyggande syfte för att i första hand försäkra att spelare som är 15 år och yngre registreras i sin laglicens och därmed också kan känna sig trygga i sin utövning av innebandy.

Registreringen av licens för spelarna är ett måste för att bland annat försäkringen ska gälla. Svenska Innebandyförbundet uppmanar alla föreningar, även de som eventuellt inte kommer drabbas av en kontroll, att själva kontrollera så att alla spelare är licensierade och registrerade i föreningen.

Utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser
Förening ska anmäla licens för samtliga av föreningens spelare. Anmälan ska göras i IDA. och ska åtföljas av SIBFs fastställd avgift. Licens innebär att spelare är försäkrad för olycksfallsskada under sin innebandyutövning i enlighet med försäkringsgivarens gällande försäkringsvillkor.

Användarmanual, licensiering