2008-11-27 14:43

Innebandyns sjätte REK-certifiering

Rekommenderat Innebandygymnasium (REK) kan ett gymnasium bli efter en certifieringsprocess som SIBF använder sig av för att uppmärksamma och samarbeta med högkvalitativa innebandygymnasier i landet. Nu har innebandyn fått sitt sjätte REK, nämligen Landskrona-Kävlinge-Svalöv Gymnasieförbund.

REK ska fungera som ett komplement till Riksidrottsgymnasiet för innebandy (RIG). På RIG i Umeå är det tänkt att de mest talangfulla innebandyeleverna från varje årskull gå, men med 30 platser kan inte RIG ensamt kan ta hand om alla de innebandytalanger som borde få chansen att fördjupa sig i sin idrott under gymnasieåren.

– Med uppemot 10 000 licensierade spelare i 15-årsåldern är det förstås så att innebandyn behöver både flera platser på vårt enda riksidrottsgymnasium och dessutom flera REK som är utmärkta alternativ för de elever som av något skäl inte får eller kan gå på RIG, säger Anders Jonsson som ansvarar för innebandygymnasierna på SIBF-kansliet.

REK-modellen som SIBF använder sig av liknar andra idrotters certifieringsmodeller och har funnits ungefär ett år. Förutom de befintliga REK SIBF samarbetar med uppskattas det att tre-fyra gymnasier ligger nära en certifiering och ytterligare ett tiotal bör kunna bli REK inom ett år om gymnasiet/kommunen satsar på det.

– Genom att ställa höga, tydliga krav på gymnasier som vill REK-certifieras säkerställer vi bl.a. att varje elev ses som en individ som ska klara sin gymnasieutbildning där innebandyn är en av många viktiga delar. Landskrona-Kävlinge-Svalöv Gymnasieförbund är något annorlunda organiserat än övriga REK men är liksom gymnasierna som vi tidigare certifierat tydliga bl.a. med sitt elevfokus. Vi är glada att välkomna dem som innebandyns senaste tillskott i REK-verksamheten, avslutar Anders Jonsson.

Här kan du läsa mer om Riksinnebandygymnasiet

Här kan du läsa mer om Rekommenderade gymnasier


Författare: Klas Pettersson