2008-11-05 14:10

40x20 ska ge fler hallar

Under lång tid har vi lyssnat till mantrat ”vi har för få hallar”. Därför fattar Svenska Innebandyförbundet stafettpinnen och tar initiativet i hallprojektet ”40x20”.

Innebandy är en idrott som på 25 år har gått från att vara en populär rastaktivitet i våra skolor till att bli Sveriges största inomhusidrott med 120 000 licensierade spelare och fler än 1 000 föreningar spridda över hela landet. 90 000 barn och ungdomar spelar innebandy i våra föreningar. Vi gör, tillsammans med många andra idrotter, en stor samhällsinsats.
  
För att fortsätta utveckla innebandyn och kunna ta emot alla de barn och ungdomar behöver vi fler hallar. Det behovet delar vi med andra inomhusidrotter. Därför kommer vi att försöka hitta lösningar som passar fler. Vi har samlat en kompetensgrupp med långa och goda erfarenheter av byggnation för idrotten.

– Syftet med projektet är att genom expertstöd hjälpa innebandyföreningar att få till stånd nybyggnation eller ombyggnation av idrottsanläggningar utifrån de lokala innebandyföreningarnas behov, säger Caroline Silverudd Lundbom, ledamot i Svenska Innebandyförbundet och ansvarig för hallfrågor.
 
Den bakomliggande anledningen till att projektet är så viktigt är att det sedan länge råder brist på hallar i en stor del av Sveriges kommuner. Ett problem som innebandyn delar med många sporter. En beräkning gör gällande att det skulle behövas byggas cirka 500 hallar i Sverige. Tillgången till tränings- och matchytor för innebandy är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla sporten ytterligare.

– Målet med projektet är att få ingång 20 anläggningsprojekt på två år. De hallprojekt som bedöms ha störst potential kommer också att få stöttning från projektet, säger Mattias Hjelmberg, utvecklingschef på Svenska Innebandyförbundet.
 
Som ett underliggande projekt vill SIBF att det även byggs utomhusrinkar i anslutning till näridrottsplatser, så att våra barn och ungdomar kan spela innebandy även utanför de vanliga träningstiderna i föreningarna.

Läs mer:
www.innebandy.se/40x20
"Mycket kompetens samlad"


Författare: Klas Pettersson