2014-03-28 14:00

15 dagar kvar: Så fungerar Juridiska Nämnden

SM-finalen i Malmö Arena 12 april närmar sig med stormsteg och Innebandysverige kokar. Innebandy.se har tagit ett snack med Christian Almström, ordförande i Juridiska Nämnden (JN) som sysslar med idrottsjuridiken runt matcherna.


Juridiska Nämnden. Foto: Per Wiklund.


Vad är Juridiska Nämnden (JN)?

- JN sysslar med det som kallas Idrottsjuridik, det vill säga det juridiska vid sidan av själva tävlandet. Vi arbetar med två kategorier av ärenden:
1) Tävlingsärenden – bedöms utifrån innebandyns egna tävlingsbestämmelser.
2) Bestraffningsärenden – bedöms enligt det övergripande regelverket, Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

När det kommer till disciplinärenden är vi första instans i våra (SIBF) egna serier och våra beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som är idrottens ”högsta domstol”.

Vilka är personerna som arbetar i JN?
- Vi är fem personer. Jag själv är jurist och har snart 12 års erfarenhet av disciplinärenden. Vår vice ordförande heter Roger Häggkvist och är advokat med lång erfarenhet av disciplinärenden. Sofia Ahlehjelm, också jurist och tidigare elitspelare i IKSU, är den tredje ledamoten med juridisk kompetens. De andra två är Fredrik Borlie och Greger Sandell. Greger Sandell är lärare och har en mycket lång tävlingsbakgrund, bland annat från regelgruppen på Internationella Innebandyförbundet (IFF). Fredrik Borlie har likaså en väldigt gedigen tävlingsbakgrund med erfarenhet från Tävlingskommittén.

- Vi kompletterar varandra och jag upplever att vi sammantaget har de kompetenser som krävs för att göra jobbet. För alla oss i JN är det här ett förtroendeuppdrag vid sidan om det vi normalt sysslar med till vardags.

Hur ser du på din roll som ordförande?
- Jag nöjer mig inte med att bara sitta och döma. Jag försöker bidra till att utveckla de områden som JN berör. Exempelvis har vi utrett frågan om böter inför den här säsongen samt kortare handläggningstider i slutspel. Jag har ett stort innebandyintresse och försöker alltid pusha på utvecklingen.

Under slutspelet hanteras ärendena snabbare? Utveckla!
- Ja, under slutspelet gäller 24 timmars-regeln som är en mix av effektivitet och rättssäkerhet. Domarna som får nys om eller ser något ska göra en anmälan till bestraffning inom 24 timmar från matchens slut. När anmälan kommer in ska det skickas ut till föreningen samt anmäld person. De har då möjlighet att ge svar inom 24 timmar. När svar inkommit har JN 24 timmar på sig att avgöra det.

- Detta är mycket positivt med tanke på hur ofta slutspelsmatcherna spelas. Händer det något i exempelvis en kvartsfinal ska man inte kunna hålla på anmälan och utnyttja detta vid en eventuell final. Jag är väldigt nöjd att vi tillsammans med Svensk Elitinnebandy (SEI) har kunnat nå en samsyn kring det här.

Så ser hanteringen ut för ett ärende vid normalfall:
1) Anmälan inkommer
2) Anmälan går ut för yttrande, 7-10 dagar
3) Yttrande inkommer och JN håller telefonmöte kvällstid den närmsta dag då minst tre ledamöter kan närvara för beslut (krav enligt regelverket)
4) Anmälare respektive anmäld (via föreningen) får ta del av beslutet ca kl. 12-13 dagen efter mötet.
5) När parterna bekräftat mottagandet av besluten är det möjligt att publicera en notis vilket i normalfallet innebär dagen efter parterna tagit del av beslutet.

Läs mer:
Juridiska Nämnden på innebandy.se


Författare: Daniel Karlsson