2011-03-16 17:09

NIU-certifiering av skolor inför ht 2012

SIBF har den 14 mars fattat beslut om NIU-certifiering gällande NIU-år 2, med start ht 2012.

Certifieringen är som tidigare gjord utifrån de SF-gemensamma och SF-specifika kriterier som fastställts samt utifrån den innebandylicensfördelning som landets orter, distrikt och regioner uppvisar.

27 skolor ansökte om certifiering inför läsåret 2012/2013. Av dessa uppvisade merparten en nivå som möjliggör certifiering. Eftersom det finns flera skolor än dimensionerade platser inom de flesta geografiska NIU-områden gjorde SIBF en jämförelse mellan ansökande skolor och valde ut vissa till certifiering baserad på helhetsbild och licensmängd i NIU-området.

SIBF har därefter beslutat certifiera 14 skolor, att lägga till de 22 som certiferades NIU-år 1. Skolorna är certifierade med en elevvolym om 40 elever/3-årsperiod, med undantag för Visby som har 12 elever/3 år.

Följande skolor certiferades och kan starta NIU för innebandy höstterminen 2012, under förutsättning att Skolverket godkänner deras ansökan om NIU-verksamhet.

NIU-certifierade inför ht 2012
Filbornaskolan, Helsingborg   
Igelstavikens gy., Södertälje 
John Bauer Karlstad   
John Bauer Umeå
John Bauer Jönköping  
Katrinelundsgy., Göteborg     
Lerums gymnasium      
Peder Skrivares skola, Varberg
Richard Steffengy. m.fl, Visby
S:t Mikaelsskolan, Mora
Stagneliusskolan, Kalmar      
Vadsbogymnasiet, Mariestad    
Västerås Idrottsgymnasium     
Örnsköldsviks gy.     


Kontaktperson: Anders Jonsson