2011-03-22 13:52

Ändring i Newbody Cup

Nu genomförs en ändring i Newbody Cup som innebär att en spelare kan representera sin förening i mer än en åldersklass.

Under den gångna säsongen, och tidigare, har en spelare endast fått representera ett lag i en åldersklass i Newbody Cup.

Från och med nästa säsong är en spelare tillåtna att representera lag i flera åldersklasser men endast ett lag i en klass, under förutsättning att det är inom samma förening och att man är kvalificerad åldersmässigt.

– Anledningen är att föreningarna ska kunna disponera sina spelare på bästa sätt. Som det varit tidigare har man inte kunnat använda yngre spelare i äldre åldersklasser om de redan spelat i turneringen, vilket inte minst skapat problem på målvaktssidan där det saknats spelare, säger Anders Mörk, tävlingskonsulent på Svenska Innebandyförbundet.

– Detta är också ett led i att skapa gemensamma bestämmelser kring turneringar, eftersom man får använda alla spelare i föreningen i USM/JSM, fortsätter Anders Mörk.

 

Från årets Newbody Cup-slutspel i Falun. Foto: Anders Mörk.


Ändringar:

Tider
Sista anmälningsdag för Newbody Cup: 30/8 (från 31/5)
Prel. Tidsperiod
Steg 1 v. 47 2011 (från v.43 2010)
Steg 2 v.3 2012 (från v.48 2010)
Slutspelet spelas vecka 9
TG beslutade att genomföra det nya tidsupplägget med start säsongen 2011/2012.

Förslag regel Newbody Cup/USM/JSM
En spelare kan endast representera en förening i respektive klass som spelaren är kvalificerad för.
TG beslutade att införa regelförändringen med start säsongen 2011/2012.

Förslag reglerförändring Newbody Cup
En spelare får representera ett lag i varje klass så länge spelaren representerar en och samma förening. Skulle en övergång ske till annan förening under innevarande säsong kan spelaren om den redan deltagit i innevarande säsongs Newbody Cup ej deltaga i den nya föreningens Newbody Cup-lag förrän nästkommande säsong.
TG beslutade att införa regelförändringen med start säsongen 2011/2012.


Författare: Daniel Karlsson