2010-03-05 13:20

Beslut om Lindqvist och Skoglund

SIBF:s Disciplingrupp har tagit beslut i ärendet gällande Pixbo Wallenstams Mikael Lindqvist och Andreas Skoglund.

På denna sida redovisas alla aktuella avtängningar