2009-03-20 14:35

Innebandyn växer

Innebandyn är Sveriges största inomhusidrott och antalet licensierade innebandyspelare stiger. Summan ligger högre än de två senaste säsongerna. Även när det gäller lokalt aktivitetsstöd visar innebandyn upp en klart positiv tillväxt.

I skrivande stund är antalet licensierade spelare uppe i
120 611, vilket är 2 000 spelare mer än förra säsongen. Det är även högre än säsongen dessförinnan.

– Vi är Sveriges största inomhusidrott. Det positiva är att vi växer trots att barnkullarna i slutet av 90-talet var mindre än på många år, säger Mattias Hjelmberg, utvecklingschef på Svenska Innebandyförbundet.

När det gäller det lokala aktivitetsstödet har innebandyn ökat de senaste åren och i denna statistik är det bara fotbollen som är större. Se separat artikel

Toppnoteringen över antalet licensierade spelare är från säsongen 2005/06 och ligger på 132 795.

Man ska dock ha klart för sig att denna notering var en bedömd siffra i övergången från ett licensregister till ett annat. Första säsongen som licensstatistiken hämtades från innebandyns eget administrationssystem, IDA, blev det därför en markant nedgång. En av fördelarna med IDA är dock att förekomsten av dubbletter i systemet har minimerats.

 
Läs mer97:orna - en rekordkull

  
 

 
Fem miljoner deltagartillfällen

 

 
Licenser, klubb för klubb

  
Åldersgruppen som minskarFörfattare: Klas Pettersson