2009-03-20 13:03

Idrottsmedicinträff på SM-finaldagen

Även detta år bjuder SIBF in till en träff för herr- och damelitlagens idrottsterapeutiska personal. Liksom tidigare hålls träffen på förmiddagen SM-finaldagen 18 april.

 
På träffen kommer vi att diskutera ett gemensamt skaderegistreringssystem av den modell som bl.a. fotbollen och ishockeyn har.

Vi kommer också att följa upp fjolårets genomgång av Folksams skadestatistik och se vilka förändringar som skett detta år. Ytterligare frågor tillkommer på initiativ från de anmälda deltagarna.

Om du har ett idrottsterapeutiskt uppdrag i ett DE- eller SSL-lag och inte ännu nåtts av den inbjudan som sändes till föreningarna häromdagen är du välkommen att kontakta Anders Jonsson på SIBF-kansliet för mer information. Sista dag för anmälan är 30 mars.


Kontaktperson: Anders Jonsson