2009-03-20 14:31

Åldersgruppen som minskar

Utvecklingen av antalet innebandyspelare ser ljus ut. Men det finns en ålderskategori med negativ utveckling: spelarna mellan 26 och 30 år har minskat kraftigt de senaste åren.

Det totala antalet spelare över 20 år är 18 500, vilket motsvarar cirka 15 procent av alla licenser.

– Det är ju de yngre spelarna som står för en kraftig majoritet inom innebandyn. Det är ofrånkomligt att vi tappar spelare i övre tonåren men framför allt de som har passerat 20 år. Men självklart vill vi inom innebandyn försöka hitta bättre former som gör att vi kan behålla en större andel av spelarna, säger Mattias Hjelmberg, utvecklingschef på Svenska Innebandyförbundet.

I våra diagram här nedanför har vi delat in de äldre spelarna i åldrarna 21-25, 26-30, 31-35 och 36-40 och tittat på utvecklingen under den senaste tioårsperioden.

När det gäller den äldsta kategorin har det faktiskt gjorts en tredubbling för herrarna och en femdubbling bland damerna.

– Vi kan också konstatera en positiv utveckling de senaste åren i åldrarna 21-25, vilket är glädjande, säger Hjelmberg.

En grupp där siffrorna däremot är sämre är åldrarna 26-30. Den här säsongen handlar det som spelarna som är födda mellan 1979 och 1983.

Toppåret för åldern 26-30 var 2001, då det var 2 600 tjejer och 9 300 killar som hade innebandylicens. Idag, åtta år senare, finns det inte ens hälften så många spelare i denna ålderskategori: 900 tjejer och 4 200 killar.
 

Kvinnor över 20 år
 
Män över 20 årFörfattare: Klas Pettersson