2008-03-12 22:21

Undvik onödiga dopingböter

Skövde Handbollsflickor HF missade vistelserapporteringen och blev den första klubb i Sverige som fick ett lagstraff för en dopingförseelse. Det kostade dem 10 000 kronor.

Det första bestraffningsbeslutet togs av Dopingnämnden men har efter överklagan nu fastställts av Riksidrottsnämnden. Ytterligare 11 klubbar är anmälda och på Dopingkommissionens bord ligger 15 ärenden av vilka ett antal kommer att leda till nya anmälningar.

Möjligheten till lagstraff har funnits i idrottens dopingreglemente sedan 2004.

– Jag hoppas att beslutet leder till en skärpning hos klubbarna. Det handlar ju om att vara effektiv i kampen mot doping, säger Kristina Olinder, ordförande i RF:s dopingkommission i en artikel i Svensk Idrott nr 3/2008.

Vistelserapporteringen innebär att en klubb i förväg ska meddela två kollektiva samlingar i veckan (ofta träningstillfällen men det kan också vara andra typer av samlingar).

De klubbar som missat att skicka in vistelserapporteringen har fått minst tre påminnelser innan ärendet anmälts. Att sköta rapporteringen är också ett enkelt förfarande. Det sker via internet och tar normalt sett cirka tio minuter att fylla i.

Dopingkommissionen har ett antal prioriterade idrotter där man satsar på att dyka upp med oanmälda besök på träningar; däribland innebandy.

Läs hela artikeln i Svensk Idrott nr 3/2008


Författare: Klas Pettersson