Elittränarutbildning 2008/2009 - Innebandy.se
2008-03-18 15:58

Elittränarutbildning 2008/2009

Nu är det bestämt vilka dagar SIBF:s sjunde Elittränarutbildning (ETU) ska hållas. ETU kommer denna gång att starta i augusti 2008 och avslutas i juni 2009, och som tidigare hålls fyra träffar varav en under VM.

ETU fick skjutas fram ett år i och med förändringen av VM-månad från maj till december. Istället för start 2007 startar den om fem månader, i augusti 2008. Kursens upplägg är inte nämnvärt förändrat utan kommer som förut att innehålla fyra träffar samt eget arbete mellan träffarna.

Här kan du läsa mer om ETU