2007-03-10 16:00

14 lag i elitserien från 2008/09

Tävlingskongressen på lördagen beslutade att det ska bli fler lag i herrarnas elitserie. Serien utökas från 12 till 14 lag och ändringen träder i kraft säsongen 2008/09.

Tävlingskongressen hölls i Stockholm på lördagen. Innebandy-Sverige i form av förbundsserieföreningar, distriktsförbund och Svenska Innebandyförbundets styrelse hade många tävlingsfrågor att ta ställning till. Den mest uppmärksammade frågan var hur herrarnas elitserie ska se ut i framtiden.

– Motionen från Balrog B/S antogs i sin helhet. Beslutet röstades igenom med bred majoritet, berättar Svenska Innebandyförbundets ordförande Per Jansson.

Det innebär att elitserien utökas till 14 lag. Först tog kongressen ställning till motionens innehåll och röstade igenom detta. Därefter diskuterades implementeringen, alltså till vilken säsong ändringen ska träda i kraft. Där var kongressen ening om att det ska bli 14 lag från och med säsongen 2008/09. Säsongen 2007/08 kommer att spelas med tolv lag.

– Vi följer det som elitföreningarna vill ha och hoppas att deras bedömning av situationen är rätt, säger Jansson vidare.

– Rörelsen har kommit till insikt att man måste se helheten och arbeta långsiktigt, säger Martin Wolmhed som är ordförande i Svenska Innebandyförbundets tävlingsgrupp.

– Tävlingskongressen gav oss nu två väldigt stora utredningsuppdrag. Det ska göras en utredning kring herrarnas serieutveckling. Där tittar vi på helheten och tar fram en plan för hur arbetet ska fortsätta. Sedan ska det även göras en motsvarande utredning på damsidan, fortsätter Wolmhed.

Utredningarna ska presenteras vid en extra tävlingskongress som kommer att hållas i samband med Förbundsmötet den 9 juni.

I tävlingsbestämmelserna kommer det också att göras en översyn gällande övergångar. Inriktning är att reglerna för bredd respektive elit ska separeras. Med anledning av denna översyn drog IBF Falun tillbaka sin motion angående samarbetsavtal.


Författare: Klas Pettersson