Värmlands ordförande: Handlar om varje individ - Innebandy.se
2017-05-20 06:53

Värmlands ordförande: Handlar om varje individ


Värmlands IBF:s ordförande Helena Bruzelius. Foto: Privat

Värmlands IBF:s ordförande Helena Bruzelius är en av tolv kvinnor i nätverket #IBkvinnorleder inom Svensk Innebandy. Nu vill hon dela med sig av sina erfarenheter som kvinna på en ledande position.
- När det kommer till kön så har vi en blandad styrelse och en blandad tjänstemannagrupp och vi ser tydligt vinsterna med det, säger hon. 

Helena Bruzelius har suttit i Värmlands styrelse i tre år. De senaste två åren har hon varit ordförande. Hennes arbete går ut på att hålla ihop och leda styrelsen arbete och se till att organisationen arbetar mot de strategiska mål som har satts upp.

Hon vet att hennes position är viktig för innebandyn – men poängterar att det är hur man jobbar som är viktigt.

- Eftersom vi generellt sett ser långt färre kvinnor på ledande positioner än män så är den mönsterbrytningen viktig. Sedan vill jag inte överdriva betydelsen av vilket kön ordföranden har. Det handlar mer om hur den samlade ledningen ser på olika frågor och hur vi tillsammans väljer att sätta ner foten. När det kommer till kön så har vi en blandad styrelse och en blandad tjänstemannagrupp och vi ser tydligt vinsterna med det – vilket i sin tur bidrar till att vi ser hur viktigt det är att arbeta med jämställdhetsfrågan i ett bredare perspektiv, säger hon.

Varför ville du gå med i nätverket?
- För att jämställdheten är viktig och ett område där man hela tiden behöver kompetensutveckla sig och utbyta erfarenheter och tankar med andra.

Vad hoppas du lära dig?
- Jag hoppas få inspiration och nya kunskaper kring hur vi inom idrotten kan blir bättre på att jobba med jämställdhet, för handen på hjärtat så är det här ett område där vi har långt kvar. Idrotten är fortfarande på många sätt en manlig företeelse. Formad av män, för män. Jag tror att mycket handlar om att vi måste förstå varför det här är viktigt, att det faktiskt påverkar vilka resultat vi uppnår i slutänden.

Bruzelius har en egen innebandybakgrund som startade i relativt sen ålder. När hon var 17 år började hon spela i GS86. Sedan var hon med när Munkfors IBF tog sig från division 2 till dåvarande Elitserien. Hon har varit med länge och vet varför ett nätverk som #IBkvinnor är viktigt.

- Bland annat för att om vi ska kunna göra skillnad så handlar det i slutänden om varje enskild individ. Och då behöver vi prata om frågorna, vi behöver bli bättre på att jobba inkluderande och vi behöver lära av varandra. Alla forum, likt det här, som sätter frågan på agendan och ser till att människor med olika befattningar möts och pratar med varandra, är därför superviktiga.


Författare: Anton Rosenblad