Nu blir skyddsglasögon obligatoriskt - Innebandy.se
2015-05-28 11:53

Nu blir skyddsglasögon obligatoriskt


Nu blir det obligatoriskt med skyddsglasögon för b-licensierade spelare. Foto: Per Wiklund

Från och med säsongen 2015/16 är det obligatoriskt för b-licensierade spelare att använda godkända skyddsglasögon vid matcher.

Det var en enig Tävlingskongress som beslutade det häri december 2014. Frågan har varit föremål för beslut tidigare, november 2012, men då hänsköts frågan till 2014 års kongress.

Göteborgs Innebandyförbund har testat obligatoriskt användande av skyddsglasögon säsongerna 2013/14 och 2014/15 och i Finland har det varit obligatoriskt en längre tid.

Svensk Innebandy håller tillsammans med Innebandyns Kompetenscentrum (IKC) på med en vetenskaplig utredning om ögonskador inom innebandyn. Den är i skrivande stund ännu inte klar.

Patrik Eklund, tävlingssamordnare på Svenska Innebandyförbundet, svarar här på frågor om glasögonanvändandet.

Det var Göteborgs IBF som motionerade om ett införande av skyddsglasögon. Svensk Innebandy föreslog i stället en rekommendation. Varför det?
– Den skadestatistik som vi har visar att det är få ögonskador över huvud taget och att de är särskilt få bland b-licensierade spelare. Dessutom märker vi att användandet av skyddsglasögon ökar i rask takt. Sju av tio föreningar har tagit ett aktivt beslut i föreningen om användandet av skyddsglasögon och sex av de föreningarna har antingen ett krav eller en rekommendation. Tillsammans har vi kommit fram till att det bästa för svensk innebandy är ett obligatoriskt användande av skyddsglasögon för b-licensierade spelare.

Många undrar vad som gäller. Vad är det som gäller?
– Det är inte så svårt. Alla b-licensierade spelare ska använda skyddsglasögon när de spelar bindande matcher i innebandy. Vi vill även att skyddsglasögon ska användas vid träning, träningsmatcher och vid uppvärmning.

Vad händer om en spelare kommer till match utan glasögon?
– Vi vill göra det här till ledarnas och föreningens ansvar och uppgift. Men för att regeln om obligatorium ska efterlevas så måste spelaren ha skyddsglasögon.

Det innebär att spelaren inte får spela..?
– Ja, det gör det. Och som sagt, vi vill uppmana alla ledare och föreningar att ta det här på allvar. Skyddsglasögons är en lika stor del av utrustningen som skor och klubba. Det skadar inte att man som ledare stoppar i låneglasögon i lagväskorna för att ha i de fall någon faktiskt glömmer eller råkar ta sönder sina glasögon.

Vad händer om glasögonen går sönder eller om man tappar glasögonen under spelet?
– Det ska vara sunt förnuft som ska råda och här är matchledarnas och domarnas (även ledarnas) roll viktig.

Och en spelare som använder vanliga glasögon på grund av synnedsättning eller synfel? Hur gör man då?
– Det finns inget krav på att ha skyddsglasögon om en spelare har vanliga glasögon. Det är upp till spelaren själv att avgöra om det är möjligt att använda skyddsglasögon och vanliga glasögon. Vi vill poängtera att det inte är tillåtet att spela med solglasögon eller andra varianter av glasögon för att slippa använda skyddsglasögon.

Kan en spelare bli utvisad om man inte har skyddsglasögon?
– Nej. Det här är viktigt. Det är ingen regel som regleras i regelhandboken vi talar om. Utan det här är en överenskommelse inom svensk innebandy som regleras på annat sätt. Och vår förhoppning är att det inte ska behöva regleras på annat sätt än som beskrivs här.

Kommer det inte att bli besvärliga situationer ute i hallarna?
– Vi tror inte det. Göteborgs Innebandyförbund har testat det här sedan säsongen 2013/14 och upplever inga problem med efterlevandet. I Finland har man haft ett obligatorium i flera år.

Ska en b-licensierad som spelar juniorinnebandy eller seniorinnebandy använda skyddsglasögon?
– Nu hoppas vi att det inte är så många b-licensierade spelare som spelar seniorinnebandy (det kommer en artikel den 11 juni om b-licensierade spelare i seniorinnebandy, reds anm). Men svaret på frågan är ja. Säsongen 2015/16 ska alla som är födda 2000 och senare bära skyddsglasögon när de spelar bindande matcher – även om de spelar juniormatcher.

Så man kan inte ta av sig skyddsglasögonen när man fyller 16 år?
– Nej, det kan man inte. Man är b-licensierad spelare en hel säsong, inte bara till den dagen man fyller 16 år. Vi vill ju så klart att man ska tänka till lite extra när den dagen kommer. Man kanske ska använda skyddsglasögon även när man blivit a-licensierad.

Hur ska man veta om en spelare är b-licensierad eller inte och därmed ska använda skyddsglasögon?
– Framför allt vet spelaren själv det, och även spelarens ledare. Det är deras ansvar att obligatoriet efterlevs. Domarna har ingen skyldighet att kontrollera, men ska uppmana en spelare att ta på sig skyddsglasögon om det kommer fram att en b-licensierad spelare inte använder skyddsglasögon. Och som sagts tidigare så hoppas vi inte att det här ska bli några problem. Särskilt eftersom det inte finns någon bestraffning att tillgå.

Något annat som bör tilläggas?
– Vi vill att det här inte ska behöva regleras mer i tävlingsbestämmelserna eller på annat sätt. Vi vill inte bestraffa föreningar eller ledare och framför allt inte spelare. Vi hoppas och tror att det inte ska bli några problem. Men det är klart att om det förekommer situationer där spelare, ledare eller föreningar inte efterlever obligatoriet så ska det rapporteras till administrerande förbund. Det är då det administrerande förbundet som tar ställning om det ska ske någon form av sanktion. Det här är inte heller något ett distriktsförbund kan söka avsteg ifrån i sina lokala förutsättningar, utan det gäller samtliga b-licensierade spelare. 

Tävlingsbestämmelserna §21 g, kapitel 3 
B-licensspelare, ska bära godkända skyddsglasögon när de deltar i bindande match.

Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav.
Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).

Det här var den andra delen i en artikelserie på www.innebandy.se om förändringar och nyheter för ungdoms- och juniorinnebandyn 2015/16. Den 21 maj avhandlades ”Kombinerade lag”. Den 4 juni berättar vi mer om ”Dubbla licenser” och vi avslutar den 11 juni med mer information om ”B-licenser i seniorverksamhet”. 


Författare: Anton Rosenblad