2015-05-10 20:18

Elitlicensen diskuterades på första föredraget


Tomas Eriksson pratade om elitlicensen under det första föredraget. Foto: Anton Rosenblad

Föreningsutvecklingsresan 2015 rivstartade med ett stort föredrag om ekonomin för elitföreningarna. Och då togs jobbet inför den kommande elitlicensen upp.
– Det är jättebra att vi sitter tillsammans och hör samma sak, säger IKSU:s klubbchef Jocke Sjöström. 

Den första dagen på Föreningsutvecklingsresan på Rhodos avslutades med ett ekonomiföredrag som hölls av Svensk Innebandys Tomas Eriksson. Han tog upp de olika utmaningar som elitföreningarna ställs inför, och självklart kom då också den kommande elitlicensen upp.

1 maj 2019 ska elitlicensen gälla fullt ut för SSL-klubbarna och redan nu har arbetet påbörjats för att få till ett positivt kapital i respektive klubb. En av dem som var på plats under föredraget var IKSU:s klubbchef Jocke Sjöström.
– Det är väldigt bra att man inför en elitlicens. Det finns många utmaningar kring ekonomin, framför allt när det gäller resor, säger han.

Till nästa säsong införs ett gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april. 2016/17 ska klubben ha en auktoriserad eller godkänd revisor, 2017/18 ska klubben vara skuldfri och 2018/19 ska klubbens eget kapital vara positivt. Och till slut, 1 maj 2019, gäller alltså elitlicensen fullt ut.

– Planen känns rimlig. Vi har vetat om det här ett tag och det har kommunicerats i tid. Vi får ta lärdom av andra idrotter som kanske gick fortare fram. Förbundet har kommunicerat på ett bra sätt och varit tydliga, säger Jocke Sjöström.

Blev du klokare av föredraget?
– Jag var ganska insatt sedan tidigare. Däremot är det jättebra att vi sitter tillsammans och hör samma sak. Från vår förening finns det folk som aldrig annars sitter med i sådana här sammanhang, och de tyckte att det var väldigt intressant. De fick ett bättre perspektiv. 

Under måndagen fortsätter dagen med idrottsjuridik och stadgar. Då har föreningarna på plats delats in i mindre grupper för att få till konkreta diskussionerna kring ämnena. Och Joakim Sjöström menar att han gillar årets upplägg, där det är fokus på just elitinnebandyn.

– Det är jättebra, vi jagar hela tiden forum och tillfällen att träffas. Att det ges en sådan här möjlighet är fantastiskt bra. Att åka iväg en vecka och diskutera frågor som rör oss kommer bära frukt i framtiden.

Läs mer:
Över 100 personer på Föreningsutvecklingsresan
Homogen grupp ska lyfta elitinnebandyn


Författare: Anton Rosenblad