2012-05-10 15:23

Protokoll från styrelsemöte

Nu har vi publicerat protokollet från Förbundsstyrelsens sjätte möte under verksamhetsåret 2011/12.

Protokollet finns att ta del av i PDF-format genom att klicka här.
 
Det finns också i Dokumentbanken, under katalogen Protokoll.

Författare: Daniel Karlsson