2012-05-10 15:24

Licensavgiften höjs för att ge satsning åt skadeförebyggande arbete

Licensavgiften för en A-licens höjs den 1 juli 2012 med 50 kronor. Det beslutade Förbundsstyrelsen på sitt senaste möte.

Anledningen till höjningen är dels att täcka de ökade försäkringskostnaderna som beror på ökat antal skador, framför allt knä- och tandskador. Dels att skapa förutsättningar att starta ett projekt för skadeförebyggande åtgärder tillsammans med Umeå Universitet.

Kostnaderna för försäkringsskador kopplat till licensförsäkringen ökade redan från säsongen 2010/11 och den senaste höjningen av licensavgiften gjordes 2007.

– Men den statistik vi har från Folksam vet vi på vilka områden och grupper vi bör lägga extra fokus på det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om att tjejer mellan 10-15 år behöver träna upp sin styrka i knän på rätt sätt. Umeå Universitet ska hjälpa oss med delar av det arbetet samtidigt som vi ska lägga fokus på att tränarna för speciellt flicklag får god kunskap om det i sin tränarutbildning, säger Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Göran Harnesk och fortsätter:

– Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska skadorna och rehabiliteringskostnaderna när tjejerna blir äldre och tränar och spelar mer intensivt. De flesta knäskador bland tjejer sker i åldern 16-24 år.

– Det här är ett långsiktigt arbete som behöver kartläggas och genomföras. Resultatet ser vi nog inte förrän om några år vilket gör att det är mycket viktigt att vi kommer igång med arbetet så fort som möjligt.

Den nya licensavgiften för A-licenser kommer att ligga på 320 kronor.

Bifogat:
FS-protokoll, nr. 6 - 2012


Författare: Sebastian Nurmi