2011-05-23 12:37

Stoppa moms på innebandyföreningar!

Idrotten i Sverige har varit undantagen momsen. EU kräver dock att de svenska reglerna ska anpassas till EU:s system. Nu kan din förening vara med och berätta för EU vad ni tycker. Er röst är viktig!

Idag behöver inte ideella idrottsföreningar i Sverige redovisa moms. EU kritiserar Sveriges momsregler och kräver att vi ska anpassa dem till EU:s system. Det skulle innebära att föreningar måste börja redovisa moms, som innebär krångligare administration och för många ökade kostnader. Nu är din och din förenings insats avgörande!

 

Foto: Bildbyrån.


För att vi ska ha en chans att behålla vårt momsundantag måste vi tillsammans berätta för EU vad vi tycker.


Gör så här:

1.      Gör en kort beskrivning på svenska där du berättar hur din förening ser ut och hur ni skulle drabbas om ni behöver börja redovisa moms. Se exempel nedan.

2.      Skicka in din redogörelse på mail till EU-kommissionen i word-format till TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu senast den 31 maj.

3.      Skicka den till andra föreningar, Riksidrottsförbundet, din lokaltidning och dina Facebook-vänner. Din berättelse engagerar andra att göra likadant.

4.      Mejla din beskrivning till Riksidrottsförbundet: raddaidrotten@rf.se
 

    
Så här kan ni formulera ert svar

1.Beskriv er verksamhet, hur många medlemmar ni har, vilken idrott ni sysslar med.
Jag representerar den svenska idrottsföreningen Knäckebrödets IBF. Vi är en innebandyförening som funnits sedan 1995 och idag har vi 200 medlemmar. Vår verksamhet består av 10 barn- och ungdomslag. Alla lag säljer korv och blommor för att finansiera verksamheten. Vi har en servering i samband med matcher och andra tävlingar Hos oss arbetar cirka 20 ledare som alla är ideella.

2. Berätta att ni vill behålla det generella undantaget
Vi vill svara på EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt, avsnitt 5.1.2, fråga 6 ”Bör några undantag behållas, och i så fall varför?” Vi vill behålla undantag för idrottsföreningar som idag inte behöver redovisa moms.

3. Argumentera
Vår förening bygger på ett ideellt engagemang, den är demokratisk och verksamheten är öppen för alla. Allt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Skulle vi behöva börja redovisa moms riskerar vi att behöva höja våra avgifter och dra ner på verksamheten. Den enkla administrationen som vi har idag skulle bli för krånglig och omfattande med momsredovisningen och vi riskerar att tappa de ideella krafter som idag får verksamheten att gå runt.

4. Slutsats
Vi vill behålla dagens momsundantag. Annars riskerar vi att få lägga ner vår förening.