2010-05-20 00:02

Västerbotten växer mest

Ökningen av licensierade spelare är störst i Västerbotten. 754 spelare har tillkommit det senaste året, vilket innebär att distriktet har en ökning på 13,5 procent.

I Västerbotten är ökningen störst bland spelare med A-licens (17 år och äldre), framför allt bland männen. Här kan man räkna in 325 stycken nya spelare.

Dock växer distriktet även bland tjejerna och även när det gäller B-licenser.

Utöver Västerbotten växer också Östergötland på alla områden. I Östergötland finns landets största klubb, Linköping Ungdom, men distriktet som helhet har 400 fler spelare än för ett år sedan.

Bland kvinnor med A-licens finns två distrikt som ökar med över 30 procent: Södermanland och Örebro Län. Örebro har även lyckats få landets största tillväxt bland tjejer med B-licens, +23,8 procent.

Distriktet med sämst utveckling under det senaste året är Blekinge. Man har tappat 341 spelare, vilket är mer än en femtedel. Killar med B-licens står för en stor del av minskningen.

Hälsingland uppvisar totalt sett en ökning. Detta trots att man har tappat 33,6 procent av kvinnorna med A-licens.

Totalt sett i landet är cirka 27 procent av de licensierade spelarna kvinnor. Andelen kvinnor varierar dock kraftigt. Västernorrland har över 38 procent medan Bohuslän-Dal ligger under 16 procent.
 

Distrikten i storleksordning:
(pilarna avser förändring jämfört med 2009)

Stockholm
Småland
Skåne
Göteborg
Uppland
 
Värmland
Västerbotten
Halland
Västergötland
Östergötland
 
Södermanland
Västmanland
Västernorrland
Dalarna
Gästrikland
 
Örebro Län
Norrbotten
Bohuslän-Dal
Hälsingland
Blekinge
 
Gotland
Jämtland/Härjedalen

20 597
12 696
11 936
9 483
7 406
 
6 831
6 353
5 651
5 519
5 431
 
4 810
4 585
3 525
3 516
3 374
 
2 995
2 810
1 893
1 555
1 322
 
1 296
1 075Författare: Klas Pettersson