2010-05-21 14:22

Nya regler för alla innebandygymnasier

Från höstterminen 2011 kommer nya krav att ställas på de gymnasier som vill erbjuda elever möjligheter till fördjupning i innebandy och bedriva undervisning i specialidrott.

Regeringen har fastställt förändringar i gymnasieskolan i och med den reform som kallas GY11. Vad gäller effekterna av GY11, så är de genomgripande för hela gymnasieskolan och mer eller mindre omvälvande på idrottsgymnasieområdet, inklusive alla innebandygymnasier.
 


GY11 innebär förändringar i landets gymnasieutbildningar. Foto: Bildbyrån.


Redan 15 augusti i år ska alla gymnasier som vill bedriva undervisning i specialidrott från ht 2011 ansöka om det hos respektive SF. SIBF kommer att certifiera ett antal gymnasier, och därefter godkänner Skolverket gymnasierna under hösten. Ansökningar som inkommer efter 15 augusti innebär att gymnasiet kan godkännas först till ht 2012.

Läs mer om förändringarna som rör innebandygymnasierna i den här pdf-filen


Kontaktperson: Anders Jonsson