2009-05-05 13:01

Internationella arrangemang i fokus

De stora arrangemangen kring innebandyn blir större och mer komplexa, och för att kunna genomföra internationella arrangemang i Sverige på bästa sätt har nya arrangemangsdirektiv plockats fram.

I grunden handlar det om att internationella arrangemang har placerats i tre olika kategorier. I den första kategorin, kategori A, finns herr-VM och europacupslutspel, i den andra U19-VM och europacupkval, och i den tredje och sista Euro Floorball Tour och övriga landskampsarrangemang.

Kategoriseringen är ett sätt att visa vilka krav det finns kring de olika typerna av arrangemang.

– I takt med att kraven på våra arrangemang har ökat, i den mån att de blivit större och mer komplicerade, både vad gällande antalet deltagare men också vad gällande storleken på publiken och intresset från media, så kan vi konstatera att vi har ett behov av att titta på var och hur vi ska ha och genomföra våra arrangemang i framtiden, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

– Vi behöver sätta upp kriterier som har att göra med förutsättningar i form av arenor, hantering av media och liknande.

 

Senaste herr-VM i Sverige spelades 2006 i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Foto: Klas Pettersson.


Herr-VM, som är innebandyns största arrangemang, är idag så stort att det ställs betydande krav på arrangörerna.

– Hypotesen är att när det gäller åtminstone herr-VM så är det så omfattande att Stockholm, Göteborg och Malmö är de städer som har arenorna och de faciliteter som behövs för att klara av arrangemanget. Som det ser ut idag har knappast några andra städer samma möjligheter.

Men andra orter kan vara aktuella för herr-VM i framtiden?
– Vi måste se hur innebandyn utvecklas. Om vi pratar om att vi ska söka herr-VM om ett antal år så måste man också ställa sig frågan hur innebandyutvecklingen ser ut då och hur publiktrycket ser ut om fem eller sex år. Vi är inte framme vid fotbollen eller ishockeyn, men vi kommer att få mer tillrest publik från andra deltagande länder för att ta ett exempel. Vi måste ha arrangemangen på orter som kan hantera det, och i dagsläget är det bara Stockholm, Göteborg och Malmö.

Gäller detta dam-VM också?
– Jag tror inte att vi har det publiktrycket idag, men vem vet hur det ser ut i framtiden. De här riktlinjerna är uppbyggda på de arrangemang vi kan tänkas söka de närmaste fem eller sex åren, och eftersom vi har dam-VM i år så är det inte sannolikt att vi kommer att söka ett nytt dam-VM inom den här perioden. Men utvecklas daminnebandyn som vi hoppas är det möjligt att även dam-VM kommer att leva under samma krav som herr-VM i framtiden. Det vet vi inte idag, men i dagsläget krävs inte Globen eller en arena av samma dignitet för att genomföra ett dam-VM.

Att sätta upp tydliga riktlinjer om vad som krävs för att anordna ett stort arrangemang är inte bara ett sätt att spetsa ansökningarna, det är också en form av säkerställning att arrangemangen blir bra genomförda. Finns det tydliga krav så vet alla vad som gäller, och det gäller allt från herr-VM till Euro Floorball Tour.

– Det visar klart vilka krav som vi ställer. Att vi definierar kriterierna för oss själva och kan vara tydliga gentemot arrangörerna, gör att alla vet vad som gäller. Det är dubbelriktat, då alla vet vad som krävs, från förbund till arrangör. Arrangörerna vet vad som väntas av dem, vad de kan och inte får göra och vet hur rollfördelningen ser ut. Tydligheten gör att det blir professionellt, menar Lars-Gunnar Tjärnquist.

Lars-Gunnar Tjärnquist talar också om tydligare samarbeten med arrangörer. Tidigare har förbundet ansökt om exempelvis VM och efter det tagit kontakt med potentiella arrangörer, men nu ska man gå hand i hand med intresserade arrangörer från start och presentera ett helhetskoncept när man ansöker om internationella arrangemang.

Men att kraven tydliggörs betyder inte att arrangemangen ska koncentreras till storstadsregioner. Förutom herr-VM och eventuellt europacupslutspel så finns det många orter runt om i Sverige som kan och kommer att arrangera landskamper och liknande.

– Ambitionen är att landskamper och större arrangemang ska spridas runt om i Sverige, säger Lars-Gunnar Tjärnquist.


Författare: Jonas Gustavsson