2017-06-19 12:00

Video: Det hände under 2016/17Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2016/17 har gjorts i både en film- och en textversion.

Här kan du både se och läsa verksamhetsberättelsen för den gångna säsongen. Samt läsa Svensk Innebandy Vill med Svenska Innebandyförbudets verksamhetsplan.


Författare: Sebastian Nurmi