2017-06-15 12:10

Information angående serieanmälan


Foto: Per Wiklund

För att serieanmälan ska vara komplett ska förbundsserieföreningarna inkomma med följande senast 1/8:

1) Justerat årsmötesprotokoll från genomfört årsmöte 2017
2) Bokslut (resultat och balansrapport)från senaste bokslutet som är justerat och godkänt av årsmötet 2017.
3) Budget för kommande säsong 2017-2018


Kontaktperson: Anders Mörk