2017-06-18 23:02

Förbundsmötet 2017 - Klas Hedlund tar plats i styrelsen


Martin Klabere mottog förtjänstetecken i Guld av förbundets ordförande Tomas Engholm.

Svensk Innebandy höll på söndagseftermiddagen sitt årliga förbundsmöte.

Förbundsmötet, som hölls på Best Western Hotell i Bromma, fastställde verksamhetsberättelsen 2016/17 som gjorts i både en filmversion och textversion. Mötet antog också den av Förbundsstyrelsen föreslagna verksamhetsplanen för 2017/18, den hittar du här. I samma dokument hittar du riktlinjer och policys i Svensk Innebandy Vill.

En ny ledamot valdes in till Förbundsstyrelsen i Klas Hedlund, Borlänge. Intervju med honom kommer senare på innebandy.se. Jan Lundin som suttit tre år i styrelsen tackades samtidigt av.

För första gången i innebandyhistorien delades det ut ett förtjänstetecken i Guld ut. Denna utmärkelse tillföll Martin Klabere för ett 30-årigt innebandyengagemang på förenings-, distrikts-, nationell- samt internationell nivå.

Kristina Landgren Carestam valdes in som ny ordförande i valberedningen, och övriga ledamöter blev Boel Carlsson(nyval), Brittlouise Ericsson(omval), Håkan Silvén (omval) och Niclas Westén(omval).

Mer info
Se verksamhetsberättelsen 2016/17
Läs verksamhetsberättelsen 2016/17
Läs verksamhetsplanen för Svenska Innebandyförbundet 2017/18 samt Svensk Innebandy Vill


Författare: Sebastian Nurmi