2016-06-20 09:13

Video: Svensk Innebandys vision

Svensk Innebandy vill vara Folksporten för alla - alltid. I videoversionen av vår nya verksamhetsplan visar vi bland annat upp innebandyns vision, och hur vi jobbar för ett livslångt idrottande.

Se filmversionen av verksamhetsplanen här.


Författare: Anton Rosenblad