2012-06-18 13:00

Förbundsmötet 2012 genomfört

Det var ett tunt program för 2012 års förbundsmöte. För första gången fanns inga motioner att behandla och Förbundsstyrelsen lämnade bara ett förslag på en mindre justering av stadgarna.

Det blev ändå en lång och givande diskussion om hur Svenska Innebandyförbundet ska presentera den ekonomiska sammanställningen och budget vid kommande förbundsmöte.

I samband med den pågående organisationsförändringen förändras även strukturen för den ekonomiska redovisningen. Redovisningen fokuseras på de verksamhetsmål som satts upp och innebär en redovisning med färre detaljer än vad som redovisats de senaste åren. För Förbundsmötet innebar det t ex en mindre detaljerad budget att ta ställning till.

Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget med tillägget att en detaljerad budget ska biläggas förbundsmötesprotokollet.

Eftersom förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist vid förra förbundsmötet valdes på två år gjordes inget ordförandeval. Tre ledamöter valdes. Omval av Tomas Engholm (Stockholm) och Mikaela Mikaelsson (Umeå) samt nyval av Anna Nirvin (Överum).

Caroline Silverudd Lundbom (Stockholm) lämnade förbundsstyrelsen. Valda av förra förbundsmötet är Martin Wolmhed (Oskarshamn), Maria Åhgren (Hammarö) och Stefan Johansson (Nyköping).

Gull-May Wassberg ställde inte upp till omval till Valberedningen. Det gjorde däremot övriga i Valberedningen som omvaldes. Dessutom valdes Håkan Silvén (Linköping) in.

Valberedningen består, förutom Håkan, av Stephen Selindh, ordförande (Göteborg), Brittlouise Ericsson (Umeå), Roy Silverby (Varberg) och Arne Nordesjö (Uppsala).

Christer Pallin, chefsjurist på Riksidrottsförbundet, svingade förbundsmötesklubban på ett förtjänstfullt sätt.