2012-06-14 11:30

Beslut från Granskningsnämnden

Granskningsnämnden har undersökt sakligheten i flera SVT-inslag om den ”kvarlämnade innebandyspelande pojken” utanför Fyrishov och har nu fattat ett beslut.

Nyheten om en kvarlämnad innebandyspelande pojke blev under några januaridagar 2012 hett tidningsstoff och händelsen polisanmäldes. Men förundersökningen lades ner med motiveringen att det inte längre fanns anledning att anta att ett brott under allmänt åtal begåtts 7 januari 2012 utanför Fyrishov.

Av utredningen framgick det att pojken inte hade övergivits av sin pappa även om den Uppsalatränare som var i kontakt med pojken hade uppfattat det så. Pappan hade funnits i närheten och han hade åkt hem tillsammans med sin son.

I efterhand har flera inslag som sändes i SVT (ABC, Rapport och Aktuellt) den 8 och 9 januari anmälts till Granskningsnämnden, med fråga om saklighet.

Nu har Granskningsnämnden fattat beslut i frågan.


Följande är saxat från beslutet:

”SAKEN
ABC, SVT1, 2012-01-08, kl. 19.55 och 2012-01-09, kl. 19.15, Rapport, SVT1, 2012-01-08 och 2012-01-09, kl. 19.30, Aktuellt, SVT2, 2012-01-08 och 2012-01-09, kl. 21.00, inslag om en kvarlämnad pojke; fråga om saklighet

BESLUT
Inslagen den 8 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet.

FÖRELÄGGANDE
Sveriges Television ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Granskningsnämnden anser att sändningarna i Rapport, ABC och Aktuellt den 8 januari 2012 gav ett otvetydigt intryck av att händelsen hade inträffat på det sätt som beskrevs. Då denna beskrivning byggde på uppgifter från en enda källa, trots att flera olika personer uppgavs ha varit inblandade i händelsen, anser nämnden att SVT brustit i sin saklighetskontroll inför sändningarna. Inslagen strider därmed mot kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd.

Inslagen den 9 januari 2012 gav enligt nämnden en mer nyanserad bild av händelsen. Därför finner nämnden att dessa inslag inte strider mot kravet på saklighet.”


Författare: Daniel Karlsson