2011-06-17 19:42

Storvreta vill bryta utanförskapet

Storvreta IBK gör en satsning på ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att göra det möjligt för fler ungdomar att spela innebandy.

Med utgångspunkt från det egna laget Örnarna kommer verksamheten att utvecklas i flera olika led. Föreningens ordförande Mats Åkerlund ser initiativet som ett nytt kapitel i föreningens historia:

– Parallellt med våra framgångar med elitlaget ska vi nu förstärka vår ungdomsverksamhet. Det här är en del av den satsningen. Vi vill göra vad vi kan för att bryta ungdomars utanförskap och göra det möjligt för så många som möjligt att känna glädjen på innebandyplanen.
 


Fredrik Holtz och de övriga i Storvreta vill bryta utanförskapet. Foto: Carl-Johan Hall.

 
Förutom att föreningen planerar att starta ytterligare ett lag för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, innehåller projektet flera aktiviteter;

 • Storvretacupen. Världens största innebandycup, kommer redan i år att få benämningen Special Olympics. En särskild del av cupen kommer därför att få namnet Mika Kohonen Trophy På sikt hoppas föreningen på deltagande av funktionshindrade ungdomar från flera olika länder.

   
 • Innebandy på särskolor i Uppsala. Storvreta IBK kommer med start under hösten 2011 att besöka gymnastiklektioner när innebandy spelas, för att assistera läraren och för att inspirera ungdomarna till att börja med sporten på sin fritid.
   
   
 • Innebandyfritids. Eftermiddagsaktivitet inleds tillsammans med bland annat Fyrisgården i Uppsala. Här finns möjlighet att spela innebandy efter skoltid.
   

Till nästa sommar planeras även en utbyggd Summercamp för denna målgrupp.

Hela projektet kommer att genomföras i samarbete olika parter. Pengar har sökts från Svenska Innebandyförbundet, Handikappidrotten och Uppsala kommun och reaktionerna har varit positiva.

Innebandyförbundet har redan beviljat ett anslag via idrottslyftet och ordföranden Lars-Gunnar Tjärnquist säger så här om projektet:

– Vi vill att innebandy ska kännetecknas av likabehandling och mångfald. Innebandy har förutsättningar att vara och är för många den roligaste idrottsupplevelsen. Jag är imponerad över de initiativ som nu tagits och tas av Storvreta. Vi kommer med stort engagemang och intresse att följa projektet och hoppas att vi skall få nya idéer som vi kan sprida inom hela innebandysverige, ja till hela innebandyvärlden.

Mats Åkerlund hoppas också att verksamheten kommer att spridas till olika delar av Sverige:

– Det här är inget som vi vill ha monopol på.

Läs mer:
Mika Kohonen namnger ny cup


Författare: Daniel Karlsson