Förbundsmötet i korthet - Innebandy.se
2011-06-20 11:43

Förbundsmötet i korthet

Här kommer en sammanfattning från SIBF:s Förbundsmöte som hölls i Solna på söndagen.

Mötet leddes av Hans Hellquist, tidigare ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

Två motioner förelåg och SIBF:s förbundsstyrelse yrkade på avslag i båda fallen, vilket också Förbundsmötet följde i sitt beslut. Den ena motionen kom från Gästriklands IBF och handlade om att flytta över Älvkarleby kommun från Uppland till Gästrikland. Den andra motionen kom från Västernorrlands IBF och handlade om att åter införa resultat på cuper för barnidrottare även i åldrarna under 12 år.
 


Lars-Gunnar Tjärnquist går nu in på sitt femte år som SIBF-ordförande. Till vänster syns Magnus Nilsson som avtackades efter sitt arbete inom Svenska Innebandyförbundet.


I enlighet med förslag från Valberedningen valdes en ny styrelse för Svenska Innebandyförbundet.

Lars-Gunnar Tjärnquist valdes till ordförande för Svenska Innebandyförbundet för de kommande två åren. L-G valdes till ordförande 2007 och går alltså in på sitt femte verksamhetsår.

Till ledamöter för en tid av två år valdes Stefan Johansson (omval), Martin Wolmhed (omval) och Maria Ågren (nyval). Sedan tidigare återstår ett år på mandatperioden för Caroline Silverudd Lundbom, Mikaela Mikaelsson och Tomas Engholm.

Ulrika Granholm Dahl från Hägersten valdes till ny revisor. På revisorssuppleanten Marie Welin från Enskede blev det omval.
 
Förbundsmötet beslutade att välja följande valberedning för det kommande året: Stephen Selindh (ordförande), Roy Silverby, Gull-May Wassberg, Arne Nordesjö och Britt-Louise Ericsson. De två sistnämnda var nyval.

För mer utförlig information från Förbundsmötet hänvisas till mötesprotokollet som kommer att publiceras här på innebandy.se då det är justerat.


Författare: Daniel Karlsson