Rapport från Förbundsmötet - Innebandy.se
2010-06-14 10:23

Rapport från Förbundsmötet

Här kommer en rapport från Svenska Innebandyförbundets Förbundsmöte som hölls på söndagen.

Hans Hellquist, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, ledde söndagens möte i Solna. Innebandyns samtliga 22 distriktsförbund närvarade liksom sju föreningar.
 


Lars-Gunnar Tjärnquist i talarstolen vid söndagens förbundsmöte. Foto: Linda Emterby.

När det gäller valen till förbundsstyrelsen beslutade Förbundsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Detta innebar att Mikaela Mikaelsson, Caroline Silverudd Lundbom och Tomas Engholm valdes som ledamöter för en tid av två år.

Förbundsstyrelsen har därmed följande sammansättning det kommande verksamhetsåret:
 
Lars-Gunnar Tjärnquist, Skelleftehamn (ordförande)
Martin Wolmhed, Oskarshamn
Mikaela Mikaelsson, Umeå
Stefan Johansson, Oxelösund
Magnus Nilsson, Västra Frölunda
Tomas Engholm, Stockholm
Caroline Silverudd Lundbom, Stockholm

Fem motioner förelåg och samtliga fick Förbundsmötets avslag.

Förbundsstyrelsen hade lagt ett förslag till stadgeändring, gällande att Disciplingruppen inte ska utses av Förbundsmötet utan av Förbundsstyrelsen. Detta förslag bifölls.

Till valberedning valdes Stephen Selindh (ordförande), Malin Andersson, Bjarne Hald, Roy Silverby och Gull-May Wassberg.

Ett fullständigt protokoll från Förbundsmötet kommer att publiceras på innebandy.se då det är justerat.


Författare: Klas Pettersson