Gymnasiekriterierna klara - Innebandy.se
2010-06-02 08:07

Gymnasiekriterierna klara

Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Skolorna som ska undervisa i ämnet specialidrott från höstterminen 2011 måste först certifieras av SF och godkännas av Skolverket.  Nu offentliggörs kriterierna som ska uppfyllas av alla sökande gymnasier. 

 
Den formella beteckningen för skolor med specialidrott är Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). För SIBF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala elitinnebandygymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar. Innebandyn kommer att ha 30 NIU spridda över landet.

31 maj offentliggjorde RF och Skolverket de SF-gemensamma kriterier som gäller alla gymnasier vid ansökan att bli NIU. Även SIBF:s SF-specifika kriterier är fastställda och därmed kan grundförutsättningarna för ansöknings- och certifieringsprocessen publiceras.

Ansökningar från gymnasier ska lämnas till SIBF senast 15 augusti och besvaras senast 15 september. Skolor som certifierats av SIBF kan därefter ansöka om godkännande av Skolverket, som fattar beslut om det senast 31 oktober. Ansökningsprocessen är ännu inte i detalj fastställd men SIBF har tagit fram en ansökningsordning som gäller tillsvidare .


Här finns en pdf med de SF-gemensamma kriterierna från RF och Skolverket
 
Här finns en pdf med de SF-specifika kriterierna från SIBF
 
Här finns en pdf med den ansökningsordning som gäller tillsvidare för ansökan till SIBF 
 
Här finns den förra SIBF-nyheten med information om GY11


Kontaktperson: Anders Jonsson