År 4 av idrottslyftet - Innebandy.se
2010-06-08 11:18

År 4 av idrottslyftet

Nu startar ansökningsperioden för år 4 av Idrottslyftet. Här berättar vi om förutsättningarna där innebandyns föreningar har möjlighet att vara med och dela på 11,7 miljoner i projektmedel.

Inför detta fjärde och sista år har Svenska Innebandyförbundet anslutit sig till Idrottslyftsapplikationen i IdrottOnline. Det är samma verktyg som ni i dag söker LOK-stöd via. Alla ansökningar och utvärderingar kommer från och med nu att gå direkt via föreningens IdrottOnline sida. Ej via vår hemsida www.innebandy.se/idrottslyftet

IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet (RF). Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer.  Den grundversion föreningarna erbjuds innehåller standard funktioner i EPiServer och är helt kostnadsfri. Utöver det kommer man vid behov kunna köpa tilläggsfunktioner.

SISU Idrottsutbildarna erbjuder introduktionsutbildningar för IdrottOnline i varje distrikt. I tillägg till det utarbetas en lärgruppsplan som kan laddas hem, antingen från SISU Idrottsutbildarnas hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se, eller under fliken utbildning på www.idrottonline.se

Ansökningsperioden för Idrottslyftet år 4 startar den 8 juni 2010 och beslut tas löpande fram till 30 april 2011. Alternativt så långt våra medel räcker. Naturligtvis kommer vi i god tid att kommunicera via hemsidan om våra medel börjar sina. Viktigt att uppmärksamma från och med i år är att föreningarna kommer att kunna söka medel först EFTER att aktiviteten är genomförd. Dvs. inte innan som tidigare år! Undantaget är våra fria projekt som likt föregående år måste ansökas om på förhad.
 


Nu startar år 4 av Idrottslyftet. Foto: Bildbyrån.

 
 
Innebandyföreningar har möjlighet att dela på 11,7 miljoner kronor år 4. Ni kan välja mellan att söka Idrottslyftsmedel för 6 stycken färdiga paket eller göra verklighet av era egna idéer genom ett fritt projekt. Besök vår hemsida; www.innebandy.se/idrottslyftet, för mer ingående information.

Nytt för i år (som ovan nämnt) är att ansökan sker genom föreningens IdrottOnline sida. Föreningens ansökan kan endast skickas in av ordförande, kassör och/eller Idrottslyftsansvarig (som de själva utser) under utsatt ansökningsperiod. 

Vad behöver ni som föreningarna göra för att komma igång?
1) Aktivera er ”IdrottOnline Klubb sida” om detta inte redan är gjort sedan tidigare. Se bifogade manual.
 
2) Se till att de som ska kunna skriva en ansökan finns inlagda i medlemsregistret i IdrottOnline Klubb. För att kunna skicka in ansökan måste ordförande och kassör vara satt i medlemsregistret och med detta tilldelats dessa roller i IdrottOnline applikationen. Idrottslyftsansvarig firmatecknare är valfritt. Dessa tre personer kommer att få meddelande via sin e-post när ansökan behandlas om e-postadress finns registrerad.
 
3) Logga in på föreningens IdrottOnline sida (välja fliken Idrottslyftet) och fylla i ansökan enligt angivna instruktioner.