2009-06-26 11:05

Verksamhetsinriktningen på plats

Vid Förbundsmötet beslutades om en ny verksamhetsinriktning för Svensk Innebandy. Det är den som ska leda Svensk Innebandy in i framtiden.

– En ny verksamhetsinriktning är helt central för innebandyn, berättar förbundsordföranden Lars-Gunnar Tjärnquist.

Den nya verksamhetsinriktningen ska alltså leda Svensk Innebandy in i framtiden. Den tidigare verksamhetsinriktningen sträckte sig fram till 2008, men sedan dess har det inte funnits någon utstakad väg för innebandyn.  

– Jag tycker att citatet från Alice i Underlandet, som jag använt tidigare, passar i sammanhanget; ”om du inte vet vilken väg du ska ta, så kan du ta vilken väg som helst”. Alice frågade någon när hon hade gått vilse vilken väg hon skulle ta, varpå vederbörande frågade var hon skulle. Det visst hon inte, och då fick hon till svar att hon kunde ta vilken väg som helst, säger Tjärnquist

– Verksamhetsinriktningen är ett underlag, om den är rätt gjord och väl underbyggd, mot den väg som vi ska ta, i det här fallet fram emot 2015. Det finns olika sätt att uppnå mål, men nu ska det finnas en huvudinriktning åt vilket håll alla ska dra åt. Verksamhetsinriktningen är oerhört viktig som riktlinje och ska påverka våra prioriteringar för att vi ska hamna där vi vill vara i framtiden.


Lars-Gunnar Tjärnquist

Jobbet med att arbeta fram den nya verksamhetsinriktningen har letts av Svenska Innebandyförbundets marknadschef Jonas Carlberg med stöd av Lars-Gunnar Tjärnqvist. Till sin hjälp med det praktiska arbetet har de haft företaget Kairos Future.

– Vi har samarbetat med Kairos Future för att verkligen göra en bra omvärldsbevakning, för vår utveckling beror ju också på vad vi gör med idrotten i stort och vad den har för möjligheter. Vi är beroende av vad som händer runt om i världen, säger Tjärnquist.

Att innebandyn växer internationellt är viktigt också för den nationella utvecklingen.

– Vi har förutsättningar för att växa, men en av förutsättningarna är också att den internationella innebandyn växer. För att till exempel landslaget ska växa och bli uppskattat hos gemene man krävs utmaningar, det ska vara en prestation och utmaning att vinna VM. Behåller Sverige sin starka position med samma avstånd till övriga nationer blir framtiden inte speciellt rolig.

Verksamhetsinriktningen kan delas in i två stora delar: Att attrahera fler människor till innebandysfären samt få ekonomin kring innebandyn att växa.

– Vi vill fortsätta att expandera, och då fler människor att engagera och aktivera sig inom innebandyn. Det handlar dels om fler aktiva spelare, vi har en bit att gå där i alla åldrar, och det är dels fler ledare. Vi vill också attrahera mer publik. Vi vill helt enkelt engagera fler människor, menar Tjärnquist.

– Sedan behöver vi attrahera ekonomin också, för det behövs mer pengar. Vi talar främst om tre olika områden att expandera inom. Ett område är underhållningen, och det handlar främst om elit och landslag. Det andra är bredd och tävling, det är det vi sysslar mest med idag. Den tredje är motion, det finns en halv miljon svenskar som spelar innebandy tämligen regelbundet och det hade varit intressant om de kunde knytas till oss.

Verksamhetsinriktning 2009-2015


Författare: Jonas Gustavsson