2009-06-23 09:28

Unik domarsatsning i Värmland

På en presskonferens under måndagen presenterade Värmlands Innebandyförbund en ny satsning på föreningsdomare. Det är en unik satsning för att få behålla alla unga och nya domare som slutar för tidigt.

Problemet i Värmland har inte varit att hitta domare. Varje år utbildas ett stort antal föreningsdomare.

Däremot så väljer många nya och unga domare att hoppa av efter bara en säsong. Det är något som man nu vill ändra, och man gör det med flera hjälpande händer.

– Domarna fortsätter inte mer än en säsong, och därför har vi tillsammans; SISU, Bergvik köpcenter och Värmlands Innebandyförbund, kommit fram till att något måste göras, sade Värmlands Innebandyförbunds Raimon Strömberg på presskonferensen.

 

Raimon Strömberg, VIBF, Martin Wolmhed, SIBF, Christer Johansson, SISU, och Robert Gustafsson, Bergvik köpcenter, under presskonferensen. Foto: Jonas Gustavsson.


Anledningarna till att föreningsdomarna slutar är framförallt trycket utifrån. De unga domarna får mycket kritik från framförallt åskådare och föräldrar på läktarna, och har ingen att prata med eller vända sig till för att få feedback på det de gör.

Andra anledningar till att domarna slutar är att det finns för många domare vilket gör att de får döma för få matcher.

Bara en fjärdedel av de utbildade domarna fortsätter efter sitt första år.

– Till hösten ska alla föreningar ha utsett en domaransvarig i föreningen som kommer att ha huvudansvaret för föreningens föreningsdomare. Under hösten och våren kommer dessa domaransvariga att utbildas av SISU. Tanken är att förbereda de domaransvariga att stötta föreningsdomarna på bästa sätt, de ska bli deras bollplank, berättar Strömberg.

– De domaransvariga ska stötta domarna när de fått kritik från spelare, ledare, publik eller föräldrar. De ska även få en light-kurs i domarobservation så att de kan tipsa domarna om vad de kan förbättra, framlagt på ett positivt sätt. Idag är domarna för ensamma, det är det vi vill ändra på.

Raimon Strömberg, som också flaggar för att fler domarobservatörer ska finnas ute under matcherna i höst, betonar det hårdare klimat som råder i hallarna. Respekten lyser med sin frånvaro.

Domarna ska inte bli fridlysta, de är en del av idrotten, men respekten måste öka, och domarna måste få konstruktiv respons på sitt dömande för att utvecklas, våga ta för sig och stå för sina beslut.

– Att domarna försvinner för att de utsätts för sådant här tryck, och då framförallt från föräldrar, måste vi stävja. De här domarna är i sin linda och man blir inte jätteduktig direkt, utan man måste utvecklas. Får man då inte den chansen så blir det att man tröttnar och slutar, menar Svenska Innebandyförbundets Martin Wolmhed som också fanns på plats under presskonferensen.

Men det här är inget problem som enbart innebandyn brottas med.

– Det är inget specifikt för innebandyn, det finns i många idrotter. Det finns i princip i alla lagidrotter. Det är bra att vi försöker göra något åt att de unga domarna får för mycket kritik, tar tag i det och försöker få till en radikal förändring. Jag tycker att det hedrar innebandyn, säger Christer Johansson, SISU.

– Det vore roligt att vi inom innebandyn kunde vara först och stilbildande inom något som andra idrotter sedan kan följa efter, fyller Raimon Strömberg i.

Skulle satsningen visa sig bli lyckad så tror Martin Wolmhed att vi kan få se liknande satsningar i andra distrikt.

– Rent generellt så görs många bra saker i olika delar av vårt land som vi tyvärr inte förmedlar över distrikten. Istället uppfinns hjulet flera gånger om. Nu träffas man dock mer och det diskuteras flitigare, och man berättar om sina idéer. Det hade dock varit positivt om man kunde arbeta med det här på ett mer strukturerat sätt, säger Wolmhed och berömmer initiativet i Värmland.
 
– Det är ett fantastiskt initiativ för att inspirera de här domarna att fortsätta.

Läs också:
Företaget som tog initiativet
"Bollplank är oerhört viktigt"


Författare: Jonas Gustavsson