Tydlig Henke-effekt i statistiken - Innebandy.se
2009-06-01 08:39

Tydlig Henke-effekt i statistiken

Medieintresset för innebandyn växer – och när statistiken för den gångna säsongen nu har presenterats så ser man också en tydlig Henrik Larsson-effekt.

Svenska Innebandyförbundets utrymme i media bevakas av Sponsor Insight. Nu har den slutliga rapporten för 2008/09 kommit. Undersökningen sträcker sig från september 2008 till april 2009.

Det man kan konstatera utifrån TV-statistiken är både antalet inslag om innebandy och det totala antalet tv-tittare som följer innebandy har ökat.

– Det är självklart glädjande med fler tittare, säger Svenska Innebandyförbundets marknads- och informationschef Jonas Carlberg.

Däremot har den totala TV-tiden med innebandy minskat, från nästan 150 timmar ifjol till knappt 90 timmar i år. Tappat begränsar sig dock till TV 4 Sport, från 139 till 79 timmar, som inte sände tillnärmelsevis lika många repriser i år som ifjol.

TV-tiden i övriga kanaler har ökat. SVT och TV 4 sände exempelvis cirka sex timmar innebandy ifjol, jämfört med nästan tio timmar den gångna säsongen.

Det märks också en klar uppgång vad gällande antalet innebandybilder och deras exponeringsvärde i de tryckta medierna. Antalet bilder har ökat med över hundra stycken – från 799 till 922 – och exponeringsvärdet har efter att ha legat på cirka 13 500 000 miljoner kronor i två år ökat till över
18 000 000 miljoner kronor. Det betyder alltså att innebandybilder i tryckt press inte bara har blivit fler, utan också fått större och bättre exponering.

Antalet skrivna artiklar och deras exponeringsvärde är i princip konstant från ifjol.

 

Det syntes en tydlig mediaeffekt av Henrik Larssons gästspel i SSL och Helsingborg. Foto: Bildbyrån.


En tydlig tendens i både antalet bilder och texter samt deras exponeringsvärde är att det är en stor uppgång i december månad. Samma tendens finns också i antalet TV-inslag och antalet tv-tittare under samma månad.

Förklaringarna heter Henrik Larsson och VM.

– Vi ser en tydlig ”Henke-effekt”, menar Jonas Carlberg.

Flest tv-inslag och tv-tittare var det dock under mars månad – mitt under det brinnande slutspelet.

– Vi ser ett ökat intresse av slutspelet. Det var jämna och spännande slutspelsmatcher, och det driver upp intresset, säger Carlberg.


Innebandy i media 2008/09
(jämfört med 2007/08)

Antal inslag i TV

+31%

TV-tid

-40%

Total TV-publik

+42%

Antal bilder i press

+15%

Bilder i press, exponeringsvärde

+33%

Antal texter i press

-2%

Texter i press, exponeringsvärde

+0,5%

 
Källa: Sponsor Insight


Författare: Jonas Gustavsson