2009-06-17 09:00

Innebandyns framtid en viktig del

Förbundsinstruktören Mikael Karlberg har varit en av personerna som hållit i elittränarutbildningen det gångna året, och han har bland annat försökt få tränarna att tänka i nya banor.

Ett problem som Mikael Karlberg ser är att alldeles för många topplag i SSL, och även toppnationer i VM, spelar för lika. Skillnaderna i spelidé är marginella.

– Innebandyn står ganska stilla just nu och alla spelar på i stort sett samma sätt. Det gäller att få fram ny kunskap om hur man spelar innebandy, för alla kan inte spela likadant på sikt. Det skiljer enormt lite mellan de bästa nationerna i världen och mellan de bästa klubblagen i SSL. Det måste komma något nytt för att spelet ska kunna utvecklas, säger Mikael Karlberg.

 

Mikael Karlberg menar att delar av innebandyn står stilla just nu, och att det är viktigt med utveckling. Foto: Bildbyrån.  


Att skapa förståelse för att innebandyn måste utvecklas är också något som han försökt arbeta in under elittränarutbildningen.

– Tränarna har fått jobba med olika delar i sin spelidé, och de har under VM fått forska kring de bästa nationerna och hur de spelar. Sedan har de fått diskutera mycket med varandra, och det är utvecklande. Jag tror att många av tränarna har nya tankar, men sedan gäller det också att omvandla dessa tankar i något som fungerar. Man måste våga tänka utanför ramarna och man måste tänka nytt, men också tänka ”rätt” nytt, säger Karlberg.

– Vi har väl inte haft som ledord att allt vi gör ska vara nytänkande, utan mer att man ska lära känna sig själv bättre och på så sätt kunna utveckla sig själv och därmed också sitt ledarskap och sina idéer. När man träffas 15-16 ledare så skapas diskussioner vilket medför nya idéer och det tror jag är bra. I vissa övningar vi diskuterat är vi väldigt lika varandra och jag tror det är farligt om vi tänker alldeles för lika. Det utvecklar inte idrotten.

Nya idéer är det också hela tiden i utvecklingsmaterialet under elittränarutbildningen. Det handlar inte om någon statisk kunskap som förmedlas vid varje elittränarutbildning, utan den förnyas ständigt.

– Materialet i utbildningen är mycket mer levande än de tidigare blocken. Här arbetar man mycket mer med sig själv.

Nästa elittränarutbildning, ETU, går av stapeln säsongen 2010-11.


Författare: Jonas Gustavsson