2009-06-17 09:05

Elittränarutbildningen avslutad

Den senaste upplagan av elittränarutbildningen, ETU, har avverkats det gångna året, och 14 tränare har blivit godkända.

För att få godkänt på utbildningen krävs att man är med på samtliga fysiska träffar under året plus att man fått godkänt på alla sina inlämningsuppgifter. Dessa inlämnings- och hemuppgifter är både omfattande och tidskrävande och en stor del i tränarnas personliga utveckling.

Av 16 tränare har 14 blivit godkända. Två tränare har missat en träff under året och får därmed komplettera sin utbildning under kommande elittränarutbildning som går av stapeln säsongen 2010-11.

Kursansvariga har varit förbundsinstruktörerna Stefan Holmström och Mikael Karlberg samt Svenska Innebandyförbundets utvecklingskonsulent Malika Laarif.

– Det har varit en bra utbildning. Det har varit ett gäng med enormt mycket energi och de har verkligen brunnit för det här. Det är roligt att uppleva så här mycket innebandyenergi, berättar Mikael Karlberg.

Under året har tränarna haft fyra träffar om totalt 15 dagar, och vid sidan av det har man också arbetat självständigt med hemuppgifter. En av träffarna hölls i Tjeckien under VM.

– Jag tycker att höjdpunkten var VM, det var en bra krydda på allting. Men alla träffar har varit roliga, säger Mikael Karlberg.

Svenska Innebandyförbundet kan ta emot runt 20 deltagare som antas till utbildningen via sina meriter som tränare och/eller spelare under förutsättning att deltagaren spelat på högsta nivå. Förkunskapskravet rent utbildningsmässigt är att deltagaren ska ha godkänts på det högsta utbildningssteget för seniortränare, det vill säga block 4.

ETU: n har varit mångfasetterad, men haft två stora block som grund.

– Det ena är ledarskapet där tränarna ska utvecklas i arbetet med både grupper och individer. Sedan har vi också arbetat mycket med det taktiska, där VM var en viktig ingrediens eftersom vi fick se hur andra länder spelar innebandy, menar Karlberg.

 

Tränarna under elittränarutbildningen 2008/09. Foto: Malika Laarif.


Godkända kursdeltagare på ETU 2008/2009:

Isac Carlsson
Tom Iversjo
Håkan Bergström
Torbjörn Johansson
Robert Nordlund
Tommy Eriksson
Joakim Bååth
Magnus Bagge
Joakim Sjöstrand
Viktor Matsenius
Daniel Hahne
Roland Andersson
Fredrik Holmgren
Peter Svensson

Ur kursens innehåll:

Taktik - innebandy
• Taktik - playbook
• Analysera & scouta (lag & spelare)
• Matchanalyser & statistik
• Lägga upp träning utifrån analys & statistik
• Verktyg för utvärdering av match och träning
• Uppbyggnad samt roller i ledarstaben

Ledarskap
• Ledarfilosofi
• Att förstå hur andra tänker och reagerar
• Kommunikation
• Feedback
• Samtalsmetodik
• Svåra samtal och konflikthantering
• Individuell utveckling och träning
• Grupprocesser – lärande team
• Tränarrollen, hälsa och egen utveckling
• Hantera media

Kravprofil och planering
• Kravprofil för innebandyspelare
• Säsongsplanering


Kontaktperson: Malika Laarif
Författare: Jonas Gustavsson